اقدامات قبل از جراحی پلک

نکات و اقدامات قبل از جراحی پلک

یکی از موارد بسیار مهمی که به دریافت نتایج مطلوب از جراحی پلک ، کمک شایانی می کند ؛ به غیر از انتخاب جراح پلک ماهر و چیره دست ، رعایت نکات و اقدامات قبل از جراحی پلک می باشد.

لازم به تذکر است ، رعایت مراقبت های قبل از جراحی پلک ، به روند صیحح و ایمن عمل پلک ، نیز کمک به سزایی می کند.

اقدامات قبل از جراحی پلک

اقدامات قبل از جراحی پلک

  • متقاضیان جراحی زیبایی پلک ، از مدتی پیش از این جراحی از مصرف برخی از داروهای گیاهی و شیمیایی که تاثیر به سزایی در بروز اختلال در انعقاد خون دارند ، منع می شوند.
  • استعمال دخاینات و مصرف نوشیدنی های حاوی الکل پیش از جراحی زیبایی پلک ، روند این عمل را با اختلال رو به رو می کند ؛ چرا که ممکن است اکسیژن رسانی را در حین عمل را با مشکل مواجه کند ؛ از این رو بهتر است تا مدتی قبل از عمل پلک ، از مصرف این موارد خودداری شود.
  • مصرف داروهای تجویزی جراح پلک ، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و افراد در این باره باید بسیار دقت کنند.
  • مطلع کردن پزشک از سوابق پزشکی و حساسیت های دارویی پیش از جراحی زیبایی پلک ، مسئله ای ضروری می باشد.
  • بهتر است در شب قبل از انجام جراحی زیبایی پلک ، افراد استحمام کنند ؛ چرا که امکان این که آن ها تا مدتی نتوانند ، به حمام بروند ، وجود دارد.
  • افراد در روز انجام جراحی زیبایی پلک ، باید تمامی مدارک و سوابق پزشکی خود را به همراه داشته باشند.
  • بهتر است بانوان در روز جراحی زیبایی پلک ، هیچ گونه آرایشی نداشته باشند.

هزینه جراحی زیبایی پلک

کسانی که قصد اطلاع از هزینه عمل زیبایی پلک ، را دارند ، باید به جراح پلک مراجعه کرده و تحت معاینه قرار گیرند.

پاسخ

11 − ده =